A method for calculating active earth pressure considering shear stress

Chen, Lin; Zhang, Yongxing

Wuhan : Zhongguo Kexueyuan Wuhan Yantu Lixue Yanjiusuo (2009)
Fachzeitschriftenartikel

In: Rock and soil mechanics
Band: 30
Seite(n)/Artikel-Nr.: 219-223

Identifikationsnummern