Active earth pressure on retaining wall under non-limit state

Zhang, Yongxing; Chen, Lin

Beijing : Zhongguo Jianzhu Gongye Chubanshe (2011)
Fachzeitschriftenartikel

In: Tumu-gongcheng-xuebao : shuangyuekan = China civil engineering journal
Band: 44
Heft: 4
Seite(n)/Artikel-Nr.: 112-119

Identifikationsnummern