Simulationstechniken zur Risikoanalyse geschädigter Tragstrukturen

Rotterdam [u.a.] / Balkema (1999) [Contribution to a conference proceedings]

Baustatik - Baupraxis 7 : Berichte der 7. Fachtagung Baustatik - Baupraxis, Aachen, Deutschland, 18.3.-19.3.1999 / Meskouris, K. Hrsg
Page(s): 439-454

Authors

Selected Authors

Könke, C.
Singh, R.

Identifier

  • REPORT NUMBER: RWTH-CONV-176597