Effective fracture toughness on notched cubes

Veselý, Václav; Kersner, Zbynek; Stibor, Miroslav; Vorechovský, Miroslav

Technical University of Košice (2002)
Contribution to a book, Contribution to a conference proceedings

In: Proceedings of 7. international scientific conference Section 9. Building mechanics = Zbornik prispevkov zo 7. vedeckej konferencie s medzinarodnou ucastou Sekcia c. 9. Stavebna mechanika
Page(s)/Article-Nr.: 300-304

Identifier