A method for calculating active earth pressure considering shear stress

Chen, Lin; Zhang, Yongxing

Wuhan : Zhongguo Kexueyuan Wuhan Yantu Lixue Yanjiusuo (2009)
Journal Article

In: Rock and soil mechanics
Volume: 30
Page(s)/Article-Nr.: 219-223

Identifier