Active earth pressure on retaining wall under non-limit state

Beijing / Zhongguo Jianzhu Gongye Chubanshe (2011) [Journal Article]

Tumu-gongcheng-xuebao : shuangyuekan = China civil engineering journal
Volume: 44
Issue: 4
Page(s): 112-119

Authors

Selected Authors

Zhang, Yongxing
Chen, Lin

Identifier

  • REPORT NUMBER: RWTH-CONV-033431